سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری
وزارت جهاد کشاورزي
موسسه آموزش و ترویج
شبکه آزمایشگاهی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان
صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی
پایگاه آماری سازمان تات
سایت وزارتخانه ها،ادارات وسازمان های دولتی استان های ایران
پورتال هيأت نظارت و ارزيابي
لینک مرکز کارآفرینی
حوزه نمايندگي ولي فقيه سازمان
مركز فناوري اطلاعات و اطلاع رساني كشاورزي
مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي
کتابخانه ديجيتال کشاورزي
درگاه خدمات الكترونيكي سازمان
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
پیش بینی وضعیت هوا
سازمان سنجش آموزش کشور
دفتر تجاري سازي و انتقال فن آوري
مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان(شاهرود)
درگاه دولت الکترونيک
پايگاه اطلاع رساني دولت
اداره كل امور اداري سازمان تات
اداره كل امور مالي سازمان تات
استانداري سمنان
انجمن علمي گياهان داروئي استان سمنان
پايگاه اطلاع‌رساني دولت
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0