• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

  معرفي
   

  بخش تحقيقات جنگل و مرتع

  با توجه به وسعت عرصه هاي منابع طبيعي استان ، تنوع گونه هاي گياهي ، وضعيت خاص اقليمي و ژئومورفولوژيكي استان و نيز وجود دام مازاد و افزايش معضلات مربوط به منابع طبيعي استان ، ضرورت ايجاد زمينه مناسب جهت انجام مطالعات و تحقيقات را منجل نمود. در همين راستا بخش تحقيقات منابع طبيعي با گرايشات مرتع ، بيابان ، گياهان داروئي و حفاظت و حمايت فعاليت خود را آغاز نمود.

  در حال حاضر اين بخش داراي 4 عضو هيئت علمي ، 2 كارشناس ارشد و 3 كارشناس پژوهشي است . اهم فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي اين بخش طي يك دهه اخير به شرح ذيل مي باشد :

  1- طرحهاي تحقيقاتي خاتمه يافته 23 :طرح (2 طرح دانشجوئي)

  2- طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا : 19 طرح (1 طرح دانشجويي )  Unable to load control 'DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx'!
  The file '/DesktopModules/Quiz/Quiz.ascx' does not exist.
  محققین بخش جنگل و مرتع

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0